Wspieramy Stowarzyszenie Pomagaj Pomagać “Różaland”

różaland

Dzięki wszystkim Waszym zamówieniom z czerwca, my przekazujemy część naszego dochodu potrzebującym w ramach akcji Pomagaj z ZJ PRO!

W tym miesiącu wspieramy Stowarzyszenie Pomagaj Pomagać “Różaland”, która prężnie działa w obronie koni. Za cel stawia sobie wykup i ratowanie tych, które wszyscy inni już skreślili.

Więcej na temat działania Stowarzyszenia oraz o rodzajach wsparcia, którego możecie udzielić również Wy, przeczytacie na ich Facebooku.

Dziękujemy, że jesteście z nami i wspólnie możemy nieść pomoc!