W czerwcu, dzięki Waszym zamówieniom, mogliśmy wesprzeć finansowo Bank Żywności SOS w Warszawie zajmujący się pozyskiwaniem żywności zagrożonej marnowaniem i przekazywaniem jej do osób potrzebujących, które każdego dnia stają przed wyborem: jedzenie na miesiąc czy czynsz za mieszkanie. Nikt nie powinien dokonywać takich wyborów dlatego misją tej fundacji jest przywracanie ludziom godności, za sprawą przekazywania żywności do 160 organizacji wspierających: ubogich, chorych i niepełnosprawnych, bezdomnych, emerytów i rencistów, samotne matki z dziećmi, których nie stać na zakup żywności.

Bank Żywności SOS w Warszawie codziennie wyszukuje rezerwy produktów spożywczych produkowanych w nadmiarze, które zostałyby zutylizowane (zmarnowane) i starając się tym samym, by trafiły zgodnie ze swoim przeznaczeniem – na na stół, a nie na śmietnik. Dzięki temu 56 tys. osób potrzebujących co miesiąc może otrzymać jedzenie.

Dzięki Wam, ZJ PRO® także mogło dołożyć cegiełkę na ten szczytny cel.

Razem możemy więcej!

Ty też, dokonując zamówień na naszej stronie, możesz wesprzeć Akcję POMAGAJ Z ZJ PRO®.

Jeżeli znasz Fundację lub Organizację, która potrzebuje wsparcia – napisz do nas!