Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku!
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

1. INFORMACJE OGÓLNE
Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.zjpro.pl
Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: ZJ PRO SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą pod adresem ul. Lambady 4, 02-830 Warszawa, NIP 9512484514, nr REGON 383573259.

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (“Administrator”)
przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:
Zofia Jasińska, NIP 534-22-72-023, nr REGON 141234266, działający pod nazwą Zofia Jasińska – wspólnik spółki cywilnej
Kacper Tatara, NIP 9462488710, nr REGON 383355278, działający pod nazwą Kacper Tatara – wspólnik spółki cywilnej

prowadzący działalność w ramach spółki cywilnej pod nazwą ZJ PRO SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą pod adresem ul. Lambady 4, 02-830 Warszawa, NIP 9512484514, nr REGON 383573259.

3.DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

Obsługa zapytań przez formularze kontaktowe
Realizacja zamówionych usług
Prezentacja oferty lub informacji
Marketing bezpośredni
Przesyłanie newslettera
Podstawa przetwarzania:

Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Podanie danych:

Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.
Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

brak możliwości zarejestrowania się w serwisie ZJ PRO
brak możliwości korzystania z usług serwisu ZJ PRO
brak możliwości dokonania zakupów w serwisie ZJ PRO
brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w serwisie ZJ PRO
Możliwość cofnięcia zgody:

w każdej chwili
Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

Serwis ZJ PRO zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
Serwis ZJ PRO może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
Serwis ZJ PRO w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia do udziału w szkoleniu lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp.
Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

4. PROFILOWANIE
W ramach serwisu ZJ PRO możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe.

W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób, będziemy je przeprowadzać tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

Pamiętaj, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

5. OKRES PRZETWARZANIA
Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
– przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
– ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony
– cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
– zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
– w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora, lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

6. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

7. TWOJE UPRAWNIENIA
Przysługuje Ci prawo żądania:
– dostępu do Twoich danych osobowych,
– sprostowania Twoich danych osobowych,
– usunięcia Twoich danych osobowych,
– ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
– żądania przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora,

A także wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
– z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

8. CIASTECZKA
Nasz serwis ZJ PRO, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek).
Pliki te:
– są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
– umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
– nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:
– usunąć pliki cookies
– blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:
– zapamiętywania informacji o Twojej sesji
– statystycznym
– marketingowym
– udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

– Firefox
– Chrome
– Safari
– Internet Explorer / Microsoft Edge
– Opera

Oraz Urządzenia mobilne z systemami:

– Android
– Safari (iOS)
– Windows Phone

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

9. USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH
Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

– dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
– podmiot realizujący dostawę towarów
– dostawca płatności
– biuro księgowe
– osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
– odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

10. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?
Napisz na adres e-mail:
kontakt@zjpro.pl