Chcieliśmy bardzo podziękować wszystkim osobom, które dokonały zakupów w naszym sklepie w 2020. Dzięki Waszemu zaufaniu do naszych produktów oraz wszystkim złożonym zamówieniom, mogliśmy w każdym miesiącu przekazać część Naszego dochodu na pomoc najbardziej potrzebującym.

W 2020 przekazaliśmy środki finansowe następującym fundacjom:

2020

W tym miejscu chcielibyśmy wyrazić nasz podziw dla wszystkich Fundacji oraz ich Pracowników za ich ciężką pracę każdego dnia od wielu lat. Ich działania oraz codzienna walka o fundusze inspirują nas do niesienia pomocy innym na większą skalę.

To podsumowanie jest dopiero początkiem, ponieważ w 2021 nie zamierzamy zrezygnować z naszej akcji charytatywnej Pomagaj z ZJ PRO.

Dziękujemy, że jesteście z nami i wspólnie możemy nieść pomoc!